VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Thứ tư - 12/12/2018 16:00 168 0

VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP NGÀY 22/11/2018 cuả Chính phủ Quy định về Thành lập, Tổ chức lại, Giải thể Tổ chức hành chính.

         Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở pháp lý để thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước.

          Dự thảo Nghị định gồm có 04 Chương và 25 Điều, được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006, đồng thời có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quản điểm, chủ trương quản lý tổ chức bộ máy hành chính hiện nay, cụ thể các nội dung chính như sau:

          - Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng để quy định cụ thể về các loại hình tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương.

          - Sửa đổi, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ để tạo điều kiện thống nhất cách hiểu.

          - Sửa đổi, bổ sung về điều kiện và nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và không vượt quá khung số lượng tổ chức hành chính .

          - Sửa đổi, bổ sung quy định về đề án thành lập để quy định rõ các nội dung thành lập, đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

          - Bổ sung quy định về cơ quan đề nghị thành lập trong nội dung Tờ trình đề nghị thành lập để làm rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị thành lập.

          - Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thẩm định và hồ sơ trình thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

          - Sửa đổi quy định về thời gian giải quyết việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

     Thái Phong 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây