Chương trình công tác của Sở Nội vụ năm 2022

Thứ hai - 04/04/2022 23:00 485 0

Chương trình công tác của Sở Nội vụ năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình công tác của Sở Nội vụ năm 2022

 


GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

          Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh;

           Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nội vụ.

 

   QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Sở Nội vụ năm 2022.

         Điều 2. Trưởng các phòng, ban, trung tâm chủ động tham mưu Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nội dung trong Chương trình công tác của Sở Nội vụ năm 2022, làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấm điểm thi đua, xét khen thưởng đối với các phòng, ban, trung tâm và Trưởng các phòng, ban, trung tâm.

           Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Xem và tải quyết định và chương trình tại đây: 46_QD ban hanh chuong trinh cong tac nam 2022.pdf Chuong trinh cong tac nam 2022.pdf Chuong trinh cong tac nam 2022.rar


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây