Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố 
Số Ký hiệu:
22/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
06/12/2019 
Người ký:
Phan Thị Điệp 
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:
​Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố 
Nội dung Tập tin Đính kèm: