Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 
Số Ký hiệu:
14/2018/TT-BNV 
Ban hành:
03/12/2018 
Người ký:
Trần Anh Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
20/01/2019 
Trích yếu:
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố