Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 
Số Ký hiệu:
02/2019/TT-BNV 
Ban hành:
24/01/2019 
Người ký:
Nguyễn Duy Thăng 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
10/03/2019 
Trích yếu:
Thông tư Quy định quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử