Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư... 
Số Ký hiệu:
01/2019/TT-BNV 
Ban hành:
24/01/2019 
Người ký:
Nguyễn Duy Thăng 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
10/03/2019 
Trích yếu:
Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư...