Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐNDvà UBND tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
46/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/12/2018 
Người ký:
Nguyễn Thanh Ngọc 
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:
Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐNDvà UBND tỉnh Tây Ninh