Văn bản Quy phạm Pháp luật
Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ 
Số Ký hiệu:
4993/BNV-TH 
Ban hành:
08/10/2018 
Người ký:
Nguyễn Trọng Thừa 
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/10/2018 
Trích yếu:
Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: