Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Đào tạo - bồi dưỡng
Trích yếu:
lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Nội dung:

                       Kính gửi:         

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Để đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định, Sở Nội vụ chuyển đến các cơ quan, đơn vị toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nêu trên; đồng thời, đăng trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Nội vụ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc ban hành văn bản (Dự thảo văn bản cụ thể kèm theo).

Ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân đề nghị gửi về Sở Nội vụ qua địa chỉ: số 08, đường Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh hoặc qua địa chỉ email: pccvc-sonoivu@tayninh.gov.vn. Thời gian nhận ý kiến đóng góp từ ngày 27/5/2019 đến hết ngày 27/6/2019./.


Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
27/05/2019 27/06/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý