Văn Bản Dự Thảo
Vv thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản:
Văn bản
Lĩnh vực:
Thi đua khen thưởng
Trích yếu:
Vv thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
25/05/2018 24/06/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý