Văn Bản Dự Thảo
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Đào tạo - bồi dưỡng
Trích yếu:
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh  về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.
Nội dung:
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh  về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
15/09/2017 15/10/2017 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý