Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định593Du thao QD cua UBND tinh ve to chuc va hoat dong cua Ap, Khu pho nam 2019 (T3-2019).doc19/04/2019
2Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định745Du thao QD cua UBND tinh ve quy trinh bau cu truong ap, khu pho nam 2019 (T3-2019).doc05/04/2019
3Về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thào Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòngQuyết định8321699-CCVC.rar10/09/2018
4Vv thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủVăn bản683121-HDTD.PDF24/06/2018
5Dự thảo Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây NinhQuyết định787Du thao Quy che de nghi dang cong thong tin.doc30/04/2018
6Góp ý Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây NinhQuyết định100van ban du thao.rar08/03/2018
7góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnhQuyết định773BANG DOI CHIEU MOI.doc773CONGVAN GOP Y KIEN SO NGANH thu lao.doc773QD 27-2012-QD-UBND-Che do thu lao.doc773TT-Ve viec sua doi QD 27-2012-Che do thu lao.doc27/10/2017
8Về việc lấy ý kiến ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiểm, bổ nhiệm lại CB,CC,VC quản lý (thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND)Quyết định1651423 CCVC.rar15/10/2017
9V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Quyết định7791423 CCVC.rar15/10/2017
10Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ĐT SĐH và thu hút nhân tàiNghị quyết7441319-CCVC.rar24/09/2017
11V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ĐT SĐH và thu hút nhân tài (Có bổ sung nội dung sửa đổi).Nghị quyết9721401-CCVC.rar24/09/2017