Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thào Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòngQuyết định8321699-CCVC.rar10/09/2018
2Vv thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủVăn bản683121-HDTD.PDF24/06/2018
3Dự thảo Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây NinhQuyết định787Du thao Quy che de nghi dang cong thong tin.doc30/04/2018
4Góp ý Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây NinhQuyết định100van ban du thao.rar08/03/2018
5góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnhQuyết định773BANG DOI CHIEU MOI.doc773CONGVAN GOP Y KIEN SO NGANH thu lao.doc773QD 27-2012-QD-UBND-Che do thu lao.doc773TT-Ve viec sua doi QD 27-2012-Che do thu lao.doc27/10/2017
6Về việc lấy ý kiến ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiểm, bổ nhiệm lại CB,CC,VC quản lý (thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND)Quyết định1651423 CCVC.rar15/10/2017
7V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Quyết định7791423 CCVC.rar15/10/2017
8Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ĐT SĐH và thu hút nhân tàiNghị quyết7441319-CCVC.rar24/09/2017
9V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ĐT SĐH và thu hút nhân tài (Có bổ sung nội dung sửa đổi).Nghị quyết9721401-CCVC.rar24/09/2017