Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nội vụ Tây NinhCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nội vụ Tây NinhPhân loại CKMBNguyễn Hữu Ngân
2Công khai tài chính quý I năm 2021Công khai tài chính quý I năm 2021Phân loại CKMBNguyễn Hữu Ngân
3Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021Phân loại CKMBLưu Văn Kiên
4Quyết định về việc giao dự toán thu chi, Ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụQuyết định về việc giao dự toán thu chi, Ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụPhân loại CKMBNguyễn Đài Thy
5Công khai dự toán ngân sách năm 2021Công khai dự toán ngân sách năm 2021Phân loại CKMBNguyễn Hữu Ngân
6Công khai tài chính quí II năm 2020Công khai tài chính quí II năm 2020Phân loại CKMBNguyễn Hữu Ngân
7Quyết định Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụCông bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụPhân loại CKMBNguyễn Hữu Ngân
8Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụCông bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị thuộc Sở Nội vụPhân loại CKMBNguyễn Thị Thanh Nhàn