TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ - TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: Số 008 đường Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Số điện thoại: 0276.3824386. Fax: 0276.3826493
Chịu trách nhiệm chính: Ban Giám đốc Sở Nội Vụ