TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ - TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: 008 Trần Quốc Toản Phường 2 Thị xã Tây Ninh
Số điện thoại: 066.3824386. Fax: 066.3826493
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ