Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Phân loại: Phân loại CKMB
Ngày ban hành: 07/01/2019
Người ký: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tóm tắt: Quyết định về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Nội dung:
  Giao dự toán thu, chi Ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Nội dung Tập tin Đính kèm: