Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
91
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1 55/2020/QĐ-UBNDQuyết định về việc bãi bỏ khoản 9, điều 4 Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
2/2021/QĐ-UBND29/04/2021Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý  Sở Nội vụ
 
321/2019/NQ-HĐND06/12/2020Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
42666/QĐ-UBND30/10/2020về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
5112/2020/NĐ-CP18/09/2020

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ
 
637/2020/QĐ-UBND18/09/2020Quyết định 37/2020/QĐ-UBND/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
7107/2020/NĐ-CP14/09/2020Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 204/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 chủ Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Chính phủ
 
8108/2020/NĐ-CP14/09/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP

ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chính phủ
 
962/2020/NĐ-CP01/06/2020Về vị trí việc làm và biên chế công chứcChính phủ
 
1062/2020/NĐ-CP01/06/2020về vị trí việc làm và biên chế công chứcChính phủ
 
1103/2020/ND-HĐND29/05/2020Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1214/2020/QĐ-UBND24/04/2020Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1313/2020/QĐ-UBND24/04/2020Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức anh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1430/2020/NĐ-CP05/03/2020Về công tác văn thưChính phủ
 
1522/2019/NQ-HĐND06/12/2019Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn,ấp và khu phố trên địa bàn tỉnh Tây NinhHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
161936/QĐ-UBND05/09/2019Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1724/2019/QĐ-UBND28/06/2019Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Tây  Ninh).Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa