Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
75
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
124/2019/QĐ-UBND28/06/2019Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Tây  Ninh).Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
219/2019/QĐ-UBND23/05/2019Quyết định Ban hành quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
303/2019/TT-BNV14/05/2019
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
Bộ Nội vụ
 
419/2019/QĐ-TTg10/05/2019Quyết định quy định việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức...Chính phủ
 
538/2019/NĐ-CP09/05/2019Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ
 
634/2019/NĐ-CP24/04/2019Sửa đổi bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phốChính phủ
 
701/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư...Bộ Nội vụ
 
802/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư Quy định quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tửBộ Nội vụ
 
902/2019/QĐ-UBND05/01/2019Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1046/2018/QĐ-UBND27/12/2018Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐNDvà UBND tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1114/2018/TT-BNV03/12/2018Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phốBộ Nội vụ
 
12161/2018/NĐ-CP29/11/2018

Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


Chính phủ
 
13161/2018/NĐ-CP29/11/2018

Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức...


Chính phủ
 
14161/2018/NĐ-CP29/11/2018

Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức...


Chính phủ
 
15161/2018/NĐ-CP29/11/2018

Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức...


Chính phủ
 
164993/BNV-TH08/10/2018Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủBộ Nội vụ
 
1735/2018/QĐ-UBND17/09/2018Quyết định Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa