Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
83
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
121/2019/NQ-HĐND06/12/2020Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
262/2020/NĐ-CP01/06/2020Về vị trí việc làm và biên chế công chứcChính phủ
 
362/2020/NĐ-CP01/06/2020về vị trí việc làm và biên chế công chứcChính phủ
 
403/2020/ND-HĐND29/05/2020Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
514/2020/QĐ-UBND24/04/2020Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
613/2020/QĐ-UBND24/04/2020Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức anh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
730/2020/NĐ-CP05/03/2020Về công tác văn thưChính phủ
 
822/2019/NQ-HĐND06/12/2019Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn,ấp và khu phố trên địa bàn tỉnh Tây NinhHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
924/2019/QĐ-UBND28/06/2019Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Tây  Ninh).Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1019/2019/QĐ-UBND23/05/2019Quyết định Ban hành quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1103/2019/TT-BNV14/05/2019
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
Bộ Nội vụ
 
1219/2019/QĐ-TTg10/05/2019Quyết định quy định việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức...Chính phủ
 
1338/2019/NĐ-CP09/05/2019Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangChính phủ
 
1434/2019/NĐ-CP24/04/2019Sửa đổi bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phốChính phủ
 
1501/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư...Bộ Nội vụ
 
1602/2019/TT-BNV24/01/2019Thông tư Quy định quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tửBộ Nội vụ
 
1702/2019/QĐ-UBND05/01/2019Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa