Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
64
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
102/2019/QĐ-UBND05/01/2019Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
202/2019/QĐ-UBND05/01/2019Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
302/2019/QĐ-UBND05/01/2019Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
402/2019/QĐ-UBND05/01/2019Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
54993/BNV-TH08/10/2018Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủBộ Nội vụ
 
635/2018/QĐ-UBND17/09/2018Quyết định Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
711/2018/TT-BNV14/09/2018Thông Tư Ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt NamBộ Nội vụ
 
861/2018/NĐ-CP23/04/2018Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhChính phủ
 
910/2018/QĐ-UBND18/04/2018Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo , quản  lý trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1009/2018/QĐ-UBND18/04/2018Quyết định Ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1103/2018/QĐ-UBND09/03/2018Quyết định về việc quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1240/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/201730/11/2017Về ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2015/NQ-HĐND ngày26/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1356/2017/QH1424/11/2017Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảChính phủ
 
14số 08/2017/TT-BNV 27/10/2017Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngBộ Nội vụ
 
15112/2017/NĐ-CP06/10/2017Nghị định Quy định về chế độ , chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975Chính phủ
 
1631/2017/NQ-HĐND27/09/2017Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1731/2017/NQ-HĐND 27/09/2017Nghị Quyết Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
VĂN BẢN MỚI