Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
54
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
161/2018/NĐ-CP23/04/2018Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhChính phủ
 
240/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/201730/11/2017Về ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2015/NQ-HĐND ngày26/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
356/2017/QH1424/11/2017Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảChính phủ
 
4số 08/2017/TT-BNV 27/10/2017Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngBộ Nội vụ
 
5112/2017/NĐ-CP06/10/2017Nghị định Quy định về chế độ , chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975Chính phủ
 
631/2017/NQ-HĐND27/09/2017Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
731/2017/NQ-HĐND 27/09/2017Nghị Quyết Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
8101/2017/NĐ-CP01/09/2017Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ
 
905/2017/TT-BNV15/08/2017Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng năm 2014  và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Bộ Nội vụ
 
1092/2017/NĐ-CP07/08/2017Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
 
1191/2017/NĐ-CP31/07/2017Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua ,khen thưởngChính phủ
 
1278/2017/NĐ-CP 30/07/2017Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niênChính phủ
 
1388/2017/NĐ-CP27/07/2017Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ
 
1433/2017/QĐ-TTg 25/07/2017Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đếnChính phủ
 
1534/2017/NĐ-CP03/04/2017Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụChính phủ
 
1602/2016/QH1418/11/2016Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáoSở Nội vụ
 
1756/2015/QĐ-UBND13/11/2015Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa