Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
41
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
192/2017/NĐ-CP07/08/2017Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
 
233/2017/QĐ-TTg 25/07/2017Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đếnChính phủ
 
334/2017/NĐ-CP03/04/2017Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụChính phủ
 
456/2015/QĐ-UBND13/11/2015Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
556/2015/QĐ-UBND13/11/2015Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh,Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
625/NQ-CP05/04/2015Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015.Chính phủ
 
725/NQ-CP05/04/2015Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015.Chính phủ
 
801/2015/TT-BNV31/01/2015Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với Cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ Trưởng.Bộ Nội vụ
 
92891/QĐ-UBND19/12/2014Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1065/2014/NĐ-CP01/07/2014Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.Chính phủ
 
1103/2014/TT-BNV19/06/2014Thông tư của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010NĐ-CP.Bộ Nội vụ
 
1224/2014/NĐ-CP04/04/2014Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Chính phủ
 
1319/2014/QĐ-TTg 05/03/2014Quyết định về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.Chính phủ
 
1466/2013/QĐ-UBND25/12/2013Quyết định về việc quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách, đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
15150/NĐ-CP 01/11/2013Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.Chính phủ
 
1609/2013/TT-BNV31/10/2013Thông Tư của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.Bộ Nội vụ
 
1746/2013/QĐ-UBND31/10/2013Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa