15/06/2018 10:00:00
Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1216/SNV-TCBCTCPCP về việc Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 748393
Số lượt đang online: 42