11/12/2019 11:00:00
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố
-
06/11/2019 17:00:00
Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Thực hiện Kế hoạch Thanh tra ngành Nội vụ năm 2019 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-SNV ngày 14/12/2018; ngày 14/10/2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định Thanh tra số 193/QĐ-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Thời kỳ thanh tra: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2019. Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1374801
Số lượt đang online: 26