Thông tin đấu thầu - Thông báo mời thầu
 
Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh"
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phê duyệt Kế quả lựa chon nhà thầuKết quả xét thầuPhê duyệt Kế quả lựa chon nhà thầu/PublishingImages/2019-11/tu-van-phap-luat-doanh-nghiep-36_200_Key_28112019085044.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu Gói thầu: Mua vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý 420 mét tài liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11/28/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Nội dung Quyết định phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu Gói thầu: Mua vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý 420 mét tài liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh​

TTLT_phe duyet ket qua lua chon nha thau mua vat tu, vpp.pdf

Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầuThông báo mời thầuThông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu/PublishingImages/2019-08/Thong bao moi thau 01_Key_05082019094214.png
Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh"
8/5/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo về việc tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh".

Nội dung thông báo: Thông báo mời đơn vị tư vần chỉnh lý.PDF

Các Quyết định liên quan: Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉnh lý.PDFQuyết định phê duyệt chỉnh lý.PDF