Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầuThông báo mời thầuThông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu/PublishingImages/2019-08/Thong bao moi thau 01_Key_05082019094214.png
Thông báo tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh"
8/5/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo về việc tư vấn, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông Vận tải và UBND thành phố Tây Ninh".

Nội dung thông báo: Thông báo mời đơn vị tư vần chỉnh lý.PDF

Các Quyết định liên quan: Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉnh lý.PDFQuyết định phê duyệt chỉnh lý.PDF