Xây Dựng Chính Quyền
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố,công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Thực hiện Kế hoạch Thanh tra ngành Nội vụ năm 2019 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-SNV ngày 14/12/2018; ngày 14/10/2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định Thanh tra số 193/QĐ-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Ngày 30/10/2019, tại UBND huyện Hòa Thành, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Hòa Thành. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công tác tôn giáo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Hòa Thành năm 2019. Thời kỳ thanh tra: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2019. Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019)
 
Ngày 15/10/2019, tại UBND huyện Gò Dầu, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Gò Dầu.
 
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính năm 2019
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch về việc Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)Lịch công tác tuan tu ngay 14.10 den 18.10_1.PDFThời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:14/10/2019 - Xử lý công việc cơ quan.- Dự Hội thảo 70 năm tác phẩm " Dân vận" của Chủ tịch HCM và trao giải cuộc thi viết về dân vận khéo năm 2019 tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy- Họp giao ban  - Cả ngày- ...
 
Tài liệu hướng dẫn đánh giá các tiêu chí xác định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019-2020