Xây Dựng Chính Quyền
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp trong khối đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm.
 
Chiều ngày 16/7/2019, Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị
 
Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trung ương cục Miền Nam, Khối Thi đua các Đơn vị sự nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 01/7/2019 đến 06/7/2019)
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa ban hành Chương trình phối hợp hoạt động về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt", các mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2019 - 2023.
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)