Xây Dựng Chính Quyền
 
từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/02/2021 đến 14/02/2021)
 
Trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
 
Lãnh đạo Sở Nội vụ đến thăm, chúc Tết Lãnh đạo Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
 
Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021)
 
Tuyên truyền cải cách hành chính
 
Pháp luật hiện nay quy định không được được phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập trong tuyển dụng công chức cấp xã.
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021)
 
Thông tin tuyển sinh 2021 (Học viện báo chí)