Xây Dựng Chính Quyền
 
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 446/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Nội vụ.
 
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố
 
LỊCH CÔNG VIỆC TUẦN (từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019)
 
Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5898/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019)
 
CÁC HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
HƯỚNG DẪN HỎI ĐÁP, PHẢN ÁNH Ý KIẾN
 
Kế hoạch của Đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm về ban hành bộ chỉ số đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tương đương và địa phương (DDCI) tại tỉnh Quảng Nam