Xây Dựng Chính Quyền
 
Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung vừa được Chính phủ ban hành ngày 12/4/2012, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng/tháng so với mức lương 830.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.
 
Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-BCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh năm 2012;
 
Thực hiện Công văn số 508/UBND-KTN ngày 19/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;
 
Báo cáo tổng kết ngành Nội vụ Năm 2011 và Triển khai nhiệm vụ năm 2012 của ngành Nội vụ.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong đợt nghỉ tết Nguyên Đán sắp tới, để dịp nghỉ kéo dài trọn vẹn 9 ngày.
 
Các Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức năm 2011.
 
Để vừa hạn chế xe cá nhân, giảm tình trạng kẹt xe lại vừa tăng nguồn thu cho ngân sách, UBND đã có tờ trình đề nghị tăng thuế trước bạ của ôtô lên 15%.
 
(Mic.gov.vn) - Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp theo đợt tập huấn tại Hà Nội, ngày 26/11/2011, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn, cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu và những biện pháp giảm thiểu tác hại thiên tai; những kỹ năng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Toàn bộ phần vốn, nhân lực và công nghệ của EVN Telecom đang được chuyển cho phía Viettel tiếp quản. Công việc này sẽ hoàn được hoàn tất trong vòng một tháng tới để sẵn sàng khởi động bộ máy mới từ 1/1/2012.
 
Chi cục Văn thư-Lưu trữ Tây Ninh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2011 .