Xây Dựng Chính Quyền
 
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ
Nội dung số 8 (03/03/2021)
 
Nội dung số 8
 
từ ngày 01/3/2021 đến 05/3/2021
 
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020
 
từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/02/2021 đến 14/02/2021)
 
Trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
 
Lãnh đạo Sở Nội vụ đến thăm, chúc Tết Lãnh đạo Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
 
Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021)