Xây Dựng Chính Quyền
 
Sở Nội vụ thông báo, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019
 
Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019)
 
Công bố Quyết định thanh tra số 160/QĐ-SNV ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam năm 2019.
 
Sở Nội vụ đã phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Lịch công tác từ 23/9 đến 27/9/2019
 
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh long trọng tổ chức Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2019 - Kỷ Hợi
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)