Xây Dựng Chính Quyền
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC (từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019)
 
Lịch công tác từ ngày 22 đến 27/4/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 (Bản Tin số 15-2019)
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 87/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới năm 2019.
 
Ngày 11/4, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 
Công an tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 44 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
Lịch tuần (16/04/2019)
 
Lịch làm việc từ 15 đến 19/4/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính (Bản Tin số 14-2019)
 
Lịch làm việc từ 08/4/2019 đến 12/4/2019