Xây Dựng Chính Quyền
 
Công bố Quyết định thanh tra số 160/QĐ-SNV ngày 09/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam năm 2019.
 
Sở Nội vụ đã phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Lịch công tác từ 23/9 đến 27/9/2019
 
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh long trọng tổ chức Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2019 - Kỷ Hợi
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)