Xây Dựng Chính Quyền
 
Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ. Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
 
​ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 30/11/2020 đến 04/12/2020) lich cong tac tuan 46 (30-11 đến 04-12)M_1.PDFThời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ 2 30/11/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc- Họp về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm giám đốc Ban QLDA tại BQL Dự án ĐTXD tỉnh -14h00- Giám đốc; đ/c GiangThứ ba 01/12/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦNLịch tuần_1.PDF(từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020)Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 23/11/2020 - Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh- 08h00- Giám đốc  - Họp lãnh đạo Ban Tổ chức TU-14h00- Giám đốc - Họp xem xét đánh giá không tính chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, thuê đất để xét thi đua, khen thưởng ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020) Lịch công tác tuần từ 16-20.11_1.PDFThời gianNội dungThời gianNgười thực hiện - Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 11 tại UBND tỉnh- 08h00- Giám đốc Thứ hai: 16/11/2020 - Dự Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Sở TN&MT tại Sở TN&MT -10h00- GĐ; đ/c Giang - Dự Hội nghị lấy ý kiến giới ...
 
Khối Thi đua các Cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh tổ chức giao lưu, về nguồn
 
Quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức, viên chức
 
Hướng dẫn xử lý vi phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 09/11/2020 đến 13/11/2020) Lịch công tác tuần từ 09-11 đến 13-11_1.PDFThời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 09/11/2020 - Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy- 07h30- Giám đốc​- Họp Thường trực HĐND tỉnh-14h00- Giám đốc​- Dự hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách ...
 
​Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên.Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)             Việc ban hành Kế hoạch với mục đích nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển ...
 
           ​Năm 2020 là năm thứ hai các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chấm điểm công tác dân vận chính quyền theo quy định tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn ...