Xây Dựng Chính Quyền
 
Thông tin tuyển sinh 2021 (Học viện báo chí)
 
Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 
CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH “XUÂN TÌNH NGUYỆN” NĂM 2021
 
Bế giảng lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
 
Bế giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
 
Thông tin tuyển sinh trình độ đại học và sau đại học 2021
 
Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021)Lịch công tác tuần 3 (18-22)_1.PDFThời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai 18/01/2021 - Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Dự đại hội đại biểu Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành tại Chùa Hạnh Lâm, (Thanh Điền, Châu Thành)- 08h00- PGĐ Nay​- Họp Ban Cán sự Đảng - 08h00- Giám đốc​- Dự Hội nghị triển khai Đề án xác ...
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH
 
Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020