Xây Dựng Chính Quyền
 
​THÔNG BÁOHội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 thông báo kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 như sau:1. Tổng số đơn đề nghị chấm phúc khảo 05 đơn; Tổng số bài thi chấm phúc khảo: 05 bài thi, trong đó: môn kiến thức chung 02 bài ngạch chuyên viên, môn ngoại ngữ 03 bài ngạch chuyên viên.2. Kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh ...
 
​Hội nghị Điển hình tiên tiến thành phố Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2020Ngày 24/6, thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo tại Hội nghị.Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Tây Ninh có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:22/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Giám sát thi đua khen thưởng tại Liên minh Hợp tác xã- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) Hội Luật gia tỉnh tại VP. Hội Luật gia tỉnh TN - Cả ngày- 07h00- 14h00 - 08h00- Ban Giám đốc- Giám đốc- ...
 
​Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tỉnh Tây NinhNgày 15/6, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh lần thứ V (2020 -2025). Ông Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nam cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp đã chú trọng triển khai các phong trào thi ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020)­Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:15/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy- Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và quyết định số 458/QĐ-TTg tại TP. HCM- Cả ngày- 07h10- 08h30 - 08h00 - Ban Giám đốc- Giám đốc- Giám đốc - PGĐ Ngân; Đ/c ...
 
Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 thống nhất thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 như sau:1. Công bố kết quả vòng 1 các bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 (danh sách cụ thể kèm theo)  TẢI VỀ:  Thông báo_Kết quả vòng 01.rar2. Phúc khảo kết quả bài thi Các thí sinh có đề ...
 
​Ngày 04/6, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thông qua phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Tổ chức và thảo luận các nội dung liên quan. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì cuộc họp.Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:08/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Dự lễ khai giảng lớp kiến thức quốc phòng đối tượng 3.- Cả ngày- 7h00- 7h30  - Ban Giám đốc- Giám đốc- PGĐ NayThứ ba09/6/2020-  Xử lý công việc cơ quan. - Cả ngày - Ban Giám đốc Thứ tư: ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:01/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh tại UBND tỉnh- Cả ngày- 07h30- 08h30- Ban Giám đốc- Giám đốc- Giám đốcThứ ba02/6/2020-  Xử lý công việc cơ quan.- Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6 tại UBND tỉnh- Họp cho ...
 
​UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 về chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Sở Nội vụ.Theo đó, kể từ ngày 01/6/2020, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc sẽ do Sở Nội vụ trực tiếp tham mưu UBND tỉnh.UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận nhân sự, ...