Xây Dựng Chính Quyền - Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
 
Pháp luật hiện nay quy định không được được phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập trong tuyển dụng công chức cấp xã.
 
Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã
 
Kết quả xếp loại thi đua thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020
 
​Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên.Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)             Việc ban hành Kế hoạch với mục đích nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển ...
 
           ​Năm 2020 là năm thứ hai các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chấm điểm công tác dân vận chính quyền theo quy định tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn ...
 
           UBND tỉnh Tây Ninh vừa đồng ý chủ trương để Ủy ban nhân dân các huyện Gò Dầu, Châu Thành và thị xã Trảng Bàng chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã có liên quan xây dựng Đề án sáp nhập các ấp.          Quy mô các ấp không đồng đều          Hiện, toàn tỉnh có ...
 
​Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính các phường, xã thuộc thị xã Trảng Bàng và Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thị xã Hòa Thành.Cụ thể, các phường thuộc thị xã Hòa Thành: Phường Long Hoa được phân loại II; Phường Hiệp Tân,  Phường Long Thành Bắc, Phường Long Thành Trung ...
 
         Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.          Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 22/2019/NĐ-HĐND ngày 06/12/2019 Quy định ...
 
​Theo Quyết định 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, quy trình, thủ tục công nhận xã an toàn khu (ATK), vùng ATK thì xã ATK là đơn vị hành chính cấp xã có các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xã ATK.Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các tiêu chí theo quy định của Thủ tướng chính phủ rà soát báo cáo ...