Xây Dựng Chính Quyền - Văn Phòng
 
HƯỚNG DẪN HỎI ĐÁP, PHẢN ÁNH Ý KIẾN
 
Kế hoạch của Đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm về ban hành bộ chỉ số đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tương đương và địa phương (DDCI) tại tỉnh Quảng Nam
 
Kể từ ngày 01/01/2020, Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đối với 67 thủ tục hành chính.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố,công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
 
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Khối Phòng Nội vụ các huyện, thành phố năm 2019
 
Chiều ngày 22.3.2019, tại Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã trao quyết định quyết định nghỉ hưu cho ông Phan Văn Sử; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ cho bà Nguyễn Đài Thy.
 
Lịch công tác từ 25/3 đến 29/3 của Sở Nội vụ
 
Lịch xử lý công việc trong tuần của Sở Nội vụ