Xây Dựng Chính Quyền - Văn Phòng
 
Là người lính đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, tham gia chiến trường biên giới Tây Nam, trong suốt 20 năm công tác tại Sở Nội vụ trải qua các cương vị Phó phòng Tổ chức – Công chức, Chánh Thanh tra Sở rồi Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông đã cống hiến hết mình, lăn xả giống như người lính trên mặt trận tổ chức, xây dựng chính quyền để giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
 
Về việc Thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ
 
Tài liệu Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ 2017 và Tài liệu ký kết giao ước thi đua năm 2018.
 
Ngày 11 tháng 9 năm 2017, ban hành văn bản số 131/BC-SNV về việc Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của ngành Nội vụ
 
Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về công bố bổ sung danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
 
​Tài liệu Hội nghị Sơ kết     Tai lieu Hoi nghi so ket quy I.2017 nganh noi vu.rarTài liệu ký kết giao ước    Tai lieu ky ket giao uoc thi dua PNV 2017.rar
 
Chiều 26.12.2016, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 
Sáng ngày 30/9/2016, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ để đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của ngành Nội vụ.
 
Ngày 15/01/2015, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để tổng kết hoạt động công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có ông Phạm Đắc An – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.
 
Chiều ngày 29.12, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh.