Xây Dựng Chính Quyền - Văn Phòng
 
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019
 
Ngày 07 tháng 01 năm 2019 , Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNV về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
 
Ngày 21/12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
 
Kể từ ngày 01/11/2018, 24 thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
 
Ngày 01/11/2018, tỉnh Tây Ninh chính thức triển khai giai đoạn 2 Trung tâm hành chính công.
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 346/QĐ-SNV về việc điều động viên chức cho Bà Vũ Thị Xuân.
 
Chiều ngày 10.10.2018, Sở Nội vụ tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.
 
Ngày 27 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2132/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 07.8.2018 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND về giải thể ấp Suối Nhím, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu và sáp nhập diện tích tự nhiên của ấp Suối Nhím vào ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018. Theo đó, số lượng cần tuyển dụng là 88 người (Cấp tỉnh và huyện: 55 chỉ tiêu; Cấp xã: 33 chỉ tiêu). Đối với chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, sau khi Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến về số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ có văn bản thông báo về chỉ tiêu và nhu cầu ngành nghề tuyển dụng.