Xây Dựng Chính Quyền - Văn Phòng
 
Kể từ ngày 01/11/2018, 24 thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
 
Ngày 01/11/2018, tỉnh Tây Ninh chính thức triển khai giai đoạn 2 Trung tâm hành chính công.
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 346/QĐ-SNV về việc điều động viên chức cho Bà Vũ Thị Xuân.
 
Chiều ngày 10.10.2018, Sở Nội vụ tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.
 
Ngày 27 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2132/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 07.8.2018 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND về giải thể ấp Suối Nhím, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu và sáp nhập diện tích tự nhiên của ấp Suối Nhím vào ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018. Theo đó, số lượng cần tuyển dụng là 88 người (Cấp tỉnh và huyện: 55 chỉ tiêu; Cấp xã: 33 chỉ tiêu). Đối với chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, sau khi Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến về số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ có văn bản thông báo về chỉ tiêu và nhu cầu ngành nghề tuyển dụng.
 
Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo mời các Trường đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh có đủ tư cách pháp nhân, năng lực thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật
 
Là người lính đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, tham gia chiến trường biên giới Tây Nam, trong suốt 20 năm công tác tại Sở Nội vụ trải qua các cương vị Phó phòng Tổ chức – Công chức, Chánh Thanh tra Sở rồi Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông đã cống hiến hết mình, lăn xả giống như người lính trên mặt trận tổ chức, xây dựng chính quyền để giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
 
Về việc Thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ