Xây Dựng Chính Quyền - Văn Phòng
 
​Nội dung quyết định tải về tại đây: QD 05-2020 So Noi vu cong khai du toan ngan sach 2020.rar
 
​Tài liệu tải về: ​Tai lieu Hoi nghi Tong ket nganh Noi vu 2019 .zip  (Hội nghị Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020)
 
Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5898/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
 
HƯỚNG DẪN HỎI ĐÁP, PHẢN ÁNH Ý KIẾN
 
Kế hoạch của Đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm về ban hành bộ chỉ số đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tương đương và địa phương (DDCI) tại tỉnh Quảng Nam
 
Kể từ ngày 01/01/2020, Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đối với 67 thủ tục hành chính.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố,công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
 
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Khối Phòng Nội vụ các huyện, thành phố năm 2019