Xây Dựng Chính Quyền - Văn Phòng
 
​Các Thủ tục hành chính của ngành Nội vụ thực hiện liên thôngTheo Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngành nội vụ có 77 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp (trong đó, Sở Nội vụ: 46 TTHC, Phòng Nội vụ cấp huyện: 31 ...
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
 
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Khối Phòng Nội vụ các huyện, thành phố năm 2019
 
Chiều ngày 22.3.2019, tại Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã trao quyết định quyết định nghỉ hưu cho ông Phan Văn Sử; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ cho bà Nguyễn Đài Thy.
 
Lịch công tác từ 25/3 đến 29/3 của Sở Nội vụ
 
Lịch xử lý công việc trong tuần của Sở Nội vụ
 
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở Nội vụ
 
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019
 
Ngày 07 tháng 01 năm 2019 , Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNV về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ