Xây Dựng Chính Quyền - Thi đua khen thưởng
 
​Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép"          Đó là nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất ...
 
Vừa qua, tại tỉnh Ninh Thuận, Cụm Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
 
Chiều ngày 18/7/2019, tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, Cụm Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ tổ chức phiên họp trù bị Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.
 
Sáng ngày 12/7/2019, Khối Thi đua các Đơn vị sự nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thi Tìm hiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp trong khối đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm.
 
Chiều ngày 16/7/2019, Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị
 
Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trung ương cục Miền Nam, Khối Thi đua các Đơn vị sự nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa ban hành Chương trình phối hợp hoạt động về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt", các mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2019 - 2023.
 
Vừa qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".... Qua đó Thủ tướng đề nghị biến phong trào thành chiến lược xây dựng văn hóa công sở dựa trên 3 trụ cột.
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 87/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới năm 2019.