Xây Dựng Chính Quyền - Thi đua khen thưởng
 
Ngày 16/3/2018, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2018.
 
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trịnh Văn Phước - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Mỹ An - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
 
Ngày 05/3/2018, Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ông Bùi Công Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối trưởng năm 2017 chủ trì hội nghị. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.
 
Ngày 06/03/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối Thi đua Văn hóa- Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai phương hướng năm 2018. Ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, bà Trần Thị Mỹ An - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng tham dự Hội nghị.
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 48/BC-HĐTĐ về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
 
Việc quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại địa phương.
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 47/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2018.
 
Ngày 08/3/2018, Khối Thi đua III các Hội quần chúng tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng năm 2018. Ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng dự Hội nghị.
 
Chiều ngày 08/3/2018, Khối Thi đua Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khối năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng.