Xây Dựng Chính Quyền - Thi đua khen thưởng
 
Vừa qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".... Qua đó Thủ tướng đề nghị biến phong trào thành chiến lược xây dựng văn hóa công sở dựa trên 3 trụ cột.
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 87/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới năm 2019.
 
Ngày 11/4, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 
Công an tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 44 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
 
Ngày 04/4/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phát động đợt thi đua cao điểm với Chủ đề “Ra sức luyện quân, lập công, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), 60 năm ngày mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh(19/5/1959 - 19/5/2019) hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019).
 
Ngày 22/3/2019, UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
 
Sáng ngày 14/3/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
 
Tại Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua Cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2018, Tây Ninh nhận nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2019.
 
Khối Thi đua Ngân hàng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018, phát động thi đua năm 2019