Xây Dựng Chính Quyền - Thông báo
 
THỒNG BÁO Học viện chính trị khu vực II thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học (văn bằng thứ hai) năm 2021
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại các nước năm 2021
 
Thông báo học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học (văn bằng thứ hai), tiến sĩ năm 2021
 
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ
 
Thông tin tuyển sinh 2021 (Học viện báo chí)
 
Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 
Thông tin tuyển sinh trình độ đại học và sau đại học 2021
 
​THÔNG BÁO  Lịch tiếp công dân năm 2021 cua So Noi vu_Signed.pdfLịch tiếp công dân của Sở Nội vụ Tây Ninh năm 2021  Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SNV ngày 15/9/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ ban hành ...
 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo đến thí sinh trúng tuyển vào cơ quan khối đảng, đoàn thể hoàn thiện hồ sơ thi tuyển và nhận quyết định tuyển dụng
 
​THÔNG BÁOSở Nội vụ thông báo đến thí sinh trúng tuyển vào cơ quan hành chính nhà nước trong kỳ thi tuyển công chức trong vòng 30 ngày (kể từ ngày 28/8/2020 đến hết ngày 28/9/2020) mang bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng (để đối chiếu); bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; ...