Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 05/8/2019 đến 10/8/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ NỘI VỤ (từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019)