Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
Lịch công tác (17/02/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020) Lịch công tác tuần từ 17-21 tháng 02-2020_1.PDF Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:17/02/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp lấy ý kiến góp ý các dự thảo QĐ của UBND tỉnh tại Sở Nội vụ- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh- Cả ngày- 08h00 - 09h00- Ban Giám đốc­- Giám đốc; PGĐ Ngân, Nhàn- Giám đốcThứ ba18/02/2020- ...
Lịch công tác (11/02/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020) lich cong tac tuan 10-14 thang 02_1.PDFThời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:10/02/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh- Cả ngày- 09h00- Ban Giám đốc­- Giám đốc  Thứ ba11/02/2020-  Xử lý công việc cơ quan.- Họp cho ý kiến đối với việc hợp nhất Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây ...
Lịch công tác (03/02/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020) Lịch tuần từ 03-09 tháng 02 năm 2020_1.rar Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:03/02/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp giao ban tháng 01/2020 Ban Tổ chức Trung ương tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.- Cả ngày- 14h00  - Ban Giám đốc­- Giám đốc  Thứ ba04/02/2020-  Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban Chỉ ...
Lịch tuần (22/01/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020) Lich tuan tu ngay 20-26_1.PDF Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:20/01/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Dự tổng kết năm 2019 ngành y tế- Tham gia Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại UBND xã Suối Ngô và UBND xã Lợi Thuận.- Dự họp mặt Học sinh, sinh viên Xuân Canh Tý năm 2020 tại Trung tâm học tập thanh thiếu ...
Lịch công tác (16/01/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:13/01/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2019 tại Sở Nội vụ - Cả ngày- 14h00  - Ban Giám đốc­- BGĐ, Trưởng, phó phòng, ban, TTLT Thứ ba14/01/2020-  Xử lý công việc cơ quan.- Dự về việc bàn giao tài liệu phông lưu trữ Công ty ...
Lịch công tác (07/01/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lịch công tác tuần từ 06-01 đến 1-01_1.PDF(từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020)Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:06/01/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW tại Hà Nội - Tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Thành- Cả ngày- 08h00' - 2 ngày ( từ ngày 06/01- 07/01)- Ban Giám đốc­- PGĐ Ngân - Giám đốcThứ ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lich tuan_1.PDF(từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020)Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:30/12/2019- Xử lý công việc cơ quan.- Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để  triển khai phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Hội trường UBND tỉnh- Hội đồng thi nâng ngạch làm việc tại Hội trường Sở Nội vụ - Cả ...
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN từ ngày 23/12/2019 đến 28/12/2019
Lịch công tác (17/12/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/12/2019 đến 20/12/2019)​
 
LỊCH CÔNG VIỆC TUẦN (từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019)