Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018
 
​LỊCH TUẦN    lich tuan 03-07 thang 12.PDF
 
Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 27/82018 đến ngày 31/8/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018