Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
Lịch công tác (31/03/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:30/3/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp BCS Đảng UBND tỉnh.- Dự Hội nghị giao ban trực tuyến quý I năm 2020 tại Tỉnh ủy.- Cả ngày- 07h30- 14h00 - Ban Giám đốc- Giám đốc- Giám đốc Thứ ba31/3/2020-  Xử lý công việc cơ quan. - Cả ngày - Ban Giám đốc Thứ tư: ...
Lịch công tác (24/03/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:23/3/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp BCS Đảng- Dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh tại UBND tỉnh- Dự tập huấn trực tuyến hệ thống phản ánh kiến nghị người dân 1022 Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh- Cả ngày- 08h00- 14h00 - ...
Lịch công tác (17/03/2020)
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:16/3/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp thẩm định tiền lương thực hiện năm 2019 của người quản lý thuộc các công ty có vốn nhà nước; Thẩm định tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý thuộc các công ty có vốn nhà nước tại UBND tỉnh.- Cả ngày- 15h00 - Ban Giám đốc­- PGĐ Nhàn, ...
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)Lịch công tác tuan tu ngay 14.10 den 18.10_1.PDFThời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:14/10/2019 - Xử lý công việc cơ quan.- Dự Hội thảo 70 năm tác phẩm " Dân vận" của Chủ tịch HCM và trao giải cuộc thi viết về dân vận khéo năm 2019 tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy- Họp giao ban  - Cả ngày- ...
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019)
 
Lịch công tác từ 23/9 đến 27/9/2019
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)