Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017
 
Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017.
 
​LỊCH TUẦN   Lich cong tac tuan tua ngay 06.11 den 10.11.rar
 
Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017.
 
​LỊCH TUẦN      Lich cong tac tuan tu ngay 23.10.rar
 
Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017