Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018.
 
Lịch công tác tuần từ 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018
 
LỊch công tác tuần từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017.