Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020)Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 03/8/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốcThứ ba 04/8/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốcThứ tư: 05/8/2020- Xử lý công việc cơ quan - Cả ngày- Ban Giám đốc​- Họp rà soát tất cả các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V- 14h00- PGĐ ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020)Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 27/7/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Họp Ban Cán sự Đảng- 07h30- Giám đốc​- Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh và ban Chỉ đạo huyện tại UBND tỉnh- 09h00- Giám đốc​- Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nội vụ- 14h00-  CC, VC, NLĐThứ ba ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020) Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 20/7/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động gđ 2016-2020 tại Liên đoàn Lao động tỉnh- 08h00- PGĐ Ngân​- Họp Ban Cán sự Đảng - 09h00- Giám đốcThứ ba 21/7/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 13/7/2020 đến 17/7/2020) Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 13/7/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh- 07h00- Giám đốc​- Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh TN lần thứ XII gđ 2020-2025 tại Hội trường Tỉnh ủy- 08h00- PGĐ Ngân - Làm việc với UBND huyện Tân Biên về thực hiện nhiệm vụ phát triển ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 06/7/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Dự khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1 năm 2020- 08h30- Giám đốc​- Giám sát "Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gđ ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020)  Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiệnThứ hai: 29/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc​- Dự khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 63 năm 2020 tại Trung đoàn Bộ binh 174- 07h30- PGĐ Nay​- Dự kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Hòa Thành khóa XI, NK 2016-2021 tại UBND thị xã Hòa Thành- 07h30- ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:22/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Giám sát thi đua khen thưởng tại Liên minh Hợp tác xã- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) Hội Luật gia tỉnh tại VP. Hội Luật gia tỉnh TN - Cả ngày- 07h00- 14h00 - 08h00- Ban Giám đốc- Giám đốc- ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020)­Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:15/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy- Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và quyết định số 458/QĐ-TTg tại TP. HCM- Cả ngày- 07h10- 08h30 - 08h00 - Ban Giám đốc- Giám đốc- Giám đốc - PGĐ Ngân; Đ/c ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:08/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Dự lễ khai giảng lớp kiến thức quốc phòng đối tượng 3.- Cả ngày- 7h00- 7h30  - Ban Giám đốc- Giám đốc- PGĐ NayThứ ba09/6/2020-  Xử lý công việc cơ quan. - Cả ngày - Ban Giám đốc Thứ tư: ...
 
​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020) Thời gianNội dungThời gianNgườithực hiệnThứ hai:01/6/2020- Xử lý công việc cơ quan.- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh tại UBND tỉnh- Cả ngày- 07h30- 08h30- Ban Giám đốc- Giám đốc- Giám đốcThứ ba02/6/2020-  Xử lý công việc cơ quan.- Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6 tại UBND tỉnh- Họp cho ...