Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC (từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019)
 
Lịch công tác từ ngày 22 đến 27/4/2019