Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
Lịch công tác tuần từ ngày 11/2/2019 đến ngày 15/2/2019
 
Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019
 
Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018
 
​LỊCH TUẦN    lich tuan 03-07 thang 12.PDF
 
Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
 
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018.