Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 22/3/2021 đến 28/3/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 08/3/2021 đến 12/3/2021)
 
từ ngày 01/3/2021 đến 05/3/2021
 
từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/02/2021 đến 14/02/2021)
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021)
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021)