Xây Dựng Chính Quyền - Lịch công tác Tuần
 
Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017
 
Lịch công tác tuần từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017.
 
​LỊCH TUẦN      Lich cong tac tuan tu nagy 04.9 den 8.9.rar
 
Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017.
 
​LỊCH TUẦN     Lich cong tac tuan tu ngay 21.8 den 25.8.rar
 
​LỊCH TUẦN      lich cong tac tuan tu ngay 7.8 den 11.8.rar
 
​LỊCH TUẦN    Lich cong tac tuan tu ngay 10.7 den 14.7.rar
 
​LỊCH TUẦN    LICH CONG TAC TUAN TU NGAY 3.7 DEN 7.7.rar