Xây Dựng Chính Quyền - Cải cách hành chính
 
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH
 
Tuyên truyền cải cách hành chính
 
QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH https://dichvucong.tayninh.gov.vn/Tải file hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn quy trình thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC QG và cổng DVC tỉnh.rar
 
​Bưu điện tỉnh Tây Ninh giảm 25% giá cước Hành chính công nội tỉnhNhằm khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tránh tập trung đông người tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, Bưu điện tỉnh Tây Ninh vừa ban hành giá cước mới đối với các dịch vụ hành chính ...
 
Nhằm tạo điều kiên để người dân hạng chế di chuyển đến nơi đông người khi cần giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ Tây Ninh khuyến khích cá nhân, tổ chức nên sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.Ví dụ như: Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2020, cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng đường Bưu điện tới ...
 
​Các Thủ tục hành chính của ngành Nội vụ thực hiện liên thôngTheo Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngành nội vụ có 77 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp (trong đó, Sở Nội vụ: 46 TTHC, Phòng Nội vụ cấp huyện: 31 ...
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 (Bản Tin số 15-2019)
 
Bản tin Cải cách hành chính (Bản Tin số 14-2019)
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 13/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 12/2019 từ 25-29 tháng 3