Xây Dựng Chính Quyền - Cải cách hành chính
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (Bản Tin số 47)
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (Bản Tin số 46)
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018 (Bản Tin số 45)
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018 (Bản Tin số 44)
 
Kể từ ngày 01/11/2018, 24 thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
 
Ngày 01/11/2018, tỉnh Tây Ninh chính thức triển khai giai đoạn 2 Trung tâm hành chính công.
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018 (Bản Tin số 42)
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (Bản Tin số 41)
 
​BẢN TIN SỐ 40      BantinCCHCso40_2018(1).rar
 
Bản tin Cải cách hành chính từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (Bản Tin số 39)