Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
Đề cương ôn thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2017
 
Quyết định về việc Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
 
Danh sách Thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian ôn tập thời gian thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2017
 
Thông báo Kết quả phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017.
 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian ôn tập và thời gian thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2017.
 
V/v Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
 
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017
 
V/v Thông báo dự kiến danh sách trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp của TT Lưu trữ lịch sử Tây Ninh năm 2017.
 
Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
 
Thông báo về việc nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi kỳ thi tuyển công chức năm 2017.