Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
​PHẠM VI NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNHTHI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN  Tải về: He thong noi dung mon chuyen mon nghiep vu Ke toan vien 2019.rarSTTTÀI LIỆUPHẠM VI GHI CHÚ Vòng 2 (thi chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành)​​1Luật Kế toán năm 2015       Luật Kế toán năm 2015 (khái niệm + đối tượng kế toán + chuẩn mực kế toán +  kỳ kế toán + ...
 
​Ngày 06/12/2019 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua quy định mức chi cho công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Toàn văn nội dung Nghị quyết có thể Tài về: NQ 21 ve chi ho tro dao tao, boi duong.rar
 
​Tài liệu của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị xã hội: Vong 02 nang ngach 2019 (khoi Dang, MTTQ, Doan the- Chinh tri XH).pdfTải về​: Vong 02 nang ngach 2019 (khoi Dang, MTTQ, Doan the- Chinh tri XH).rar
 
Thông báo Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo các bài thi vòng 1; kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đươc miễn thi Tin học, Ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính 2019
 
Thông báo đến thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
 
Tài liệu (Quản lý Nhà nước) kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính năm 2019
 
Đề cương thi nâng ngạch 2019 (tiếng Anh & Tin học)
 
Thông báo đến thí sinh về việc thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2019
 
Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5898/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.