Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017 công bố danh sách thí sinh được ưu tiên điểm. Vui lòng xem file đính kèm danh sach uu tien diem.PDF
 
​Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017 công bố danh sách thí sinh được miễn thi môn tin học điều kiện (có bổ sung). Vui lòng xem file đính kèm DSMTH.PDF
 
Thông báo về lịch thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Tây Ninh năm 2017.
 
Danh sách Thí sinh miễn Thi môn Ngoại ngữ
 
Danh sách Thí sinh miễn thi môn Tin học
 
Danh sách Thí sinh được ưu tiên điểm trong thi tuyển công chức 2017.
 
Thông báo về Lịch Thi tuyển công chức năm 2017.
 
Ngày 15 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản V/v lấy ý kiến ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CB,CC,VC quản lý (thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND và Quyết định 29/2009/QĐ-UBND.
 
Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1401/SNV-CCVC V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách ĐT SĐH và thu hút nhân tài (có bổ sung sửa đổi).
 
Tài liệu ôn thi công chức năm 2017 môn Công nghệ thông tin.