Xây Dựng Chính Quyền - Công chức viên chức
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại các nước năm 2021
 
Thông báo học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học (văn bằng thứ hai), tiến sĩ năm 2021
 
Bế giảng lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
 
Bế giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH
 
Ngày 27/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/9/2020
 
Quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức, viên chức
 
Hướng dẫn xử lý vi phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
 
​Kết quả thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 đối với 254 thí sinh, trong đó:Thí sinh trúng tuyển: 79 thí sinh;Thí sinh không trúng tuyển: 175 thí sinh.Quyết định phê duyệt kết quả: Ket qua thi tuyen cong chuc 2020.PDF   tải về: Ket qua thi tuyen cong chuc 2020.rar