Xây Dựng Chính Quyền
 
Ngày 16/3/2018, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 
Tài liệu Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ 2017 và Tài liệu ký kết giao ước thi đua năm 2018.
 
Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2018.
 
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trịnh Văn Phước - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Mỹ An - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
 
Ngày 05/3/2018, Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ông Bùi Công Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối trưởng năm 2017 chủ trì hội nghị. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.
 
Ngày 06/03/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối Thi đua Văn hóa- Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai phương hướng năm 2018. Ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, bà Trần Thị Mỹ An - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng tham dự Hội nghị.
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 48/BC-HĐTĐ về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
 
Việc quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại địa phương.
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 47/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2018.