Xây Dựng Chính Quyền
 
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh long trọng tổ chức Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2019 - Kỷ Hợi
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
 
Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Sáng ngày 14/8/2019 (nhằm ngày 14/7 năm Kỷ Hợi), Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh đã long trọng tổ chức lễ Khánh thành ngôi Chánh điện và các công trình tôn giáo khác của Tịnh xá, tại khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.