Xây Dựng Chính Quyền
 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chương trình số 87/CTr-HĐTĐ về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới năm 2019.
 
Ngày 11/4, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 
Công an tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 44 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
Lịch tuần (16/04/2019)
 
Lịch làm việc từ 15 đến 19/4/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính (Bản Tin số 14-2019)
 
Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
 
Lịch làm việc từ 08/4/2019 đến 12/4/2019
 
Bản tin Cải cách hành chính Số 13/2019
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
 
Ngày 04/4/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phát động đợt thi đua cao điểm với Chủ đề “Ra sức luyện quân, lập công, quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), 60 năm ngày mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh(19/5/1959 - 19/5/2019) hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019).