Xây Dựng Chính Quyền
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 04/5/2021 đến 07/5/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)
 
Họ đạo An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Phật mẫu
 
Họ đạo Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ Đặt viên gạch khởi công xây dựng Thánh thất
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)
 
Thông báo thi chứng chỉ hành nghề văn thư lưu trữ
 
Quyết định ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)