Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 16/03/2021, 08:00
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)

lịch công tác tuần từ 15-19 tháng 3_1.PDF

Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiện
Thứ Hai
15/3/2021
- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Họp bình xét khen thưởng tổng kết việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"-14h00- PGĐ Ngân
Thứ Ba
16/3/2021
​ ​
- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy - 14h00- Giám đốc
- Dự hội nghị thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu và phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm PGĐ công ty TNHHMTV khai thác Thủy Lợi- 14h00- PGĐ Giang
- Họp Hội đồng thẩm định chế độ tiền lương tại UBND tỉnh- 15h30- PGĐ Giang

Thứ Tư 

17/3/2021

​ ​
- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Dự họp cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh- 08h35- Giám đốc
- Dự hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 tại UBND tỉnh- 13h45- PGĐ Giang
Thứ Năm
18/3/2021
- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
Thứ Sáu:
19/3/2021
- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Dự hội nghị trực tuyến công tác GDQP-AN năm 2020 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh- 14h00- PGĐ Nay


Lượt người xem:  Views:   436
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền