Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 2, Ngày 18/01/2021, 14:00
Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/01/2021 | Thái Thành Lên
Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020

Ngày 15.1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Năm 2020, Sở Nội vụ và các Phòng Nội vụ cấp huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các văn bản của bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đều được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị trong ngành, giúp tham mưu thực hiện tốt lĩnh vực Nội vụ tại địa phương.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các sở, ban, ngành, đến nay, Sở Nội vụ đã thẩm định và cho ý kiến xong đối với đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 19/19 sở, ban, ngành tỉnh.

Các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm nhiệm vụ chỉ có một tổ chức, đơn vị thực hiện và phải phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương. Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã sắp xếp giảm 32 đơn vị sự nghiệp công lập, như vậy tổng số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm từ năm 2015 đến nay là 103/741 đơn vị, đạt tỷ lệ 13,9%; Số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính được giao năm 2020 giảm 40 người, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 416 người so với năm 2019.

Sở Nội vụ cũng đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, dân tộc, tôn giáo. Các phong trào thi đua yêu nước từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức và đạt hiệu quả thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy và góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương.

Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã giai đoạn 1975-2016.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ đó là tham mưu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết số 18-NQ/TW, nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2021-2025; triển khai các quy định theo nghị định mới liên quan đến lĩnh vực Nội vụ được ban hành trong năm 2020; tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đài Thy đã trao tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" của UBND tỉnh cho Phòng Nội vụ thị xã Trảng Bàng - Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh, Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu.

Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 6 tập thể và phát động, tổ chức ký kết thi đua Khối Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố năm 2021./.


tang giay khen cho 6pnv.jpg

Trao thưởng thành tích trong hoạt động Khối Thi đua Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố năm 2020


ky ket thi dua.jpg

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

                                                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                                                                    Thái Thành Lên

Lượt người xem:  Views:   407
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền