Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 4, Ngày 06/01/2021, 08:00
Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2021 | Ngọc Diễm
Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021


Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ (Quyết định số 369/QĐ-SNV).

Về công tác thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, tiến hành thanh tra tại 05 đơn vị, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng (Quý I, Quý II); UBND huyện Tân Biên, UBND huyện Dương Minh Châu, UBND thành phố Tây Ninh (Quý III, Quý IV).

Về công tác kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra công vụ thường xuyên tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tải về kế hoạch tại đây KH-QD.rar

                                                                                                                                                                 Ngọc Diễm

Lượt người xem:  Views:   1073
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền