Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 2, Ngày 04/01/2021, 17:00
Lịch công tác tuần
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021)Lịch công tác tháng 01 tuần 01 (04-08)_1.PDF


Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiện

Thứ hai 04/01/2021

 

- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Dự Công bố quyết định về công tác cán bộ tại VP.UBND tỉnh - 07h30- Giám đốc
- Dự Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thanh tra tỉnh - 07h30- PGĐ Nay
- Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KTXH) năm 2021tại UBND tỉnh- 08h00- Giám đốc
Thứ ba
05/01/2021
- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy - 07h30- Giám đốc
- Họp cho ý kiến về ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 tại UBND tỉnh- 14h00- Giám đốc

Thứ tư
06/01/2021

 

- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2021- 07h30- Giám đốc
- Họp thống nhất trước khi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc dôi dư tại Sở Tài chính.- 08h00- PGĐ Ngân
- Dự Hội nghị CBCC,NLĐ tại Sở Nội vụ-14h00- BGĐ; CCNLĐ tại Sở
Thứ năm:
07/01/2021
-  Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Họp về vận hành và bảo trì Hệ thống cấp nước và Hệ thống xử lý nước thải đô thị Mộc Bài tại BQL Khu kinh tế tỉnh- 09h00- PGĐ Nay
- Họp đề xuất khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan tại Ban TĐKT- 08h00- PGĐ Ngân
Thứ sáu: 08/01/2021-  Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Dự Hội nghị tổng kết  công tác thanh tra năm 2020 tại Thanh tra tỉnh
- 07h30- Giám đốc
- Họp Ban chỉ huy Quân sự cơ quan thành viên cụm thi đua 1 năm 2020 tại Sở Nội vụ- 08h00- PGĐ Ngân
 - Dự Họp về việc thành lập khối thi đua các Doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất tại Ban TĐKT- 08h00- PGĐ Ngân


Lượt người xem:  Views:   640
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền