Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 2, Ngày 09/11/2020, 16:00
Lịch công tác tuần
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 09/11/2020 đến 13/11/2020) Lịch công tác tuần từ 09-11 đến 13-11_1.PDF

Thời gianNội dungThời gianNgười thực hiện

Thứ hai:
09/11/2020

 

- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy- 07h30- Giám đốc
- Họp Thường trực HĐND tỉnh-14h00- Giám đốc
- Dự hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Vĩnh Phúc- Cả ngày- PGĐ Ngân
Thứ ba
10/11/2020
- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc

Thứ tư
11/11/2020

 

- Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
- Dự Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 tại TP. HCM- Cả ngày- PGĐ Ngân

- Họp BCĐ xây dựng CQ điện tử tại UBND tỉnh

 

- 08h00- Giám đốc

- Giao biên chế CC, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 tại UBND tỉnh

 

-15h00- Giám đốc
Thứ năm:
12/11/2020
-  Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc
Thứ sáu: 13/11/2020-  Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày- Ban Giám đốc


Lượt người xem:  Views:   646
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền