Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 5, Ngày 05/11/2020, 17:00
Thực hiện chấm điểm công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/11/2020

           ​Năm 2020 là năm thứ hai các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chấm điểm công tác dân vận chính quyền theo quy định tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


h2.jpg

Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh (nguồn internet)

           Năm 2020, việc thực hiện chấm điểm công tác dân vận chính quyền được thực hiện sớm hơn năm trước để kịp thời gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngày 30/10/2020, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tự chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2020. Việc đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền thực hiện theo 5 tiêu chí:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do pháp luật quy định

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch Dân vận chính quyền do UBND tỉnh ban hành và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có liên quan

3. Kết quả chỉ số cải cách hành chính

4 . Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

5. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

         Thời gian các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ chấm điểm về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15/11/2020. Hồ sơ gửi về Sở Nội vụ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Chương II của Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

         Sau khi các đơn vị gửi hồ sơ, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thẩm định, chấm điểm, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 đối với 19 sở, ngành tỉnh và 9/9 UBND các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.


                                                                                                                                                                                                                         Phòng XDCQ&CTTN


Lượt người xem:  Views:   2093
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền