Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 6, Ngày 30/10/2020, 08:00
Tây Ninh: Sáp nhập các ấp không đủ điều kiện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2020

 

          UBND tỉnh Tây Ninh vừa đồng ý chủ trương để Ủy ban nhân dân các huyện Gò Dầu, Châu Thành và thị xã Trảng Bàng chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã có liên quan xây dựng Đề án sáp nhập các ấp.

          Quy mô các ấp không đồng đều

          Hiện, toàn tỉnh có 539 ấp, khu phố (gồm 134 khu phố và 405 ấp), theo rà soát thống kê có 03 ấp chưa đạt 50% dân số theo quy định, trong đó có 02 ấp có đề xuất sáp nhập, cụ thể:

Huyện Gò Dầu có 02 ấp là Cầu Sắt (172 hộ) thuộc xã Thạnh Đức và ấp Phước Chánh (132 hộ) thuộc xã Phước Thạnh. UBND huyện Gò Dầu đề xuất: sáp nhập ấp Phước Chánh vào ấp Phước Đông thuộc xã Phước Thạnh; không sáp nhập ấp Cầu Sắt, lý do ấp Cầu Sắp có địa giới tương đối cách biệt với những ấp liền kề khác, nếu sáp nhập sẽ khó khăn trong giải quyết hành chính, an ninh trật tự khó quản lý địa bàn.

Thị xã Trảng Bàng có 01 ấp là Tràm Cát (17 hộ) thuộc xã Phước Chỉ. UBND thị xã Trảng Bàng đề xuất sáp nhập ấp Tràm Cát vào 04 ấp liền kề là: Phước Đông, Phước Hòa, Phước Bình, Phước Trung.

Không thuộc diện sáp nhập nhưng UBND huyện Châu Thành đề xuất sáp nhập 4 ấp thành 02 ấp: Xã Hòa Hội: sáp nhập ấp Lưu Văn Vẳng (72 hộ) và ấp Hòa Bình (311 hộ) thành ấp mới, dự kiến đặt tên là ấp Hòa An; Xã Phước Vinh: sáp nhập ấp 2 (93 hộ) và ấp 3 (375 hộ) thành ấp mới, dự kiến đặt tên là ấp Phước An; giữ nguyên ấp 1 và đổi tên thành ấp Phước Hưng.

          Sự cần thiết phải sáp nhập

Theo Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố, thì việc sáp nhập các ấp có quy mô số hộ gia đình thấp hơn quy định hiện hành là rất cần thiết.

Tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố, quy định tiêu chuẩn về ấp, khu phố như sau:

          1. Đối với ấp ở xã:

          - Ấp ở xã nội địa có từ 350 hộ gia đình trở lên.

          - Ấp ở xã biên giới có từ 100 hộ gia đình trở lên.

          2. Đối với khu phố ở phường, thị trấn:      

          - Khu phố ở phường, thị trấn có từ 400 hộ gia đình trở lên.

          - Khu phố ở phường, thị trấn biên giới có từ 150 hộ gia đình trở lên.

          3. Các trường hợp sáp nhập ấp, khu phố:

          a) Đối với các ấp, khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì phải sáp nhập với ấp, khu phố liền kề;

          b) Đối với các ấp, khu phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này ở những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện sáp nhập.

          Dự kiến, sau khi sáp nhập số lượng ấp giảm 4/405 (chiếm 0,98%), toàn tỉnh còn 535 ấp, khu phố. Việc sáp nhập còn tạo thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cấp xã đối với ấp và nhân dân.


                                                                                                                                                                                               Phòng XDCQ&CTTN

Lượt người xem:  Views:   2034
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền