Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 6, Ngày 02/10/2020, 16:00
Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2020 | Thanh tra

Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Nội vụ. Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2020.

Toàn văn nội dung Báo cáo: BC Phong chong tham nhung 9 thang nam 2020_Signed.pdf

BC PCTN Quy III nam 2020_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1040
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền