Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 4, Ngày 08/07/2020, 10:00
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Tân Châu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2020 | Thanh tra

Ngày 01/7/2020, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Tân Châu.

 

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra ngành Nội vụ năm 2020 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-SNV ngày 10/12/2019; Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định Thanh tra số 142/QĐ-SNV ngày 23/6/2020 thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Tân Châu năm 2020.

Ngày 01/7/2020, Đoàn Thanh tra thuộc Sở Nội vụ do ông Trần Minh Nay, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Tân Châu.

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện Tân Châu năm 2020.

Thời kỳ thanh tra: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/4/2020.

Thời hạn thanh tra: 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Lượt người xem:  Views:   2085
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền