Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 11/02/2020, 15:00
Tài liệu HƯỚNG DẪN DẠNG THỨC BÀI THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN Năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/02/2020

HƯỚNG DẪN DẠNG THỨC BÀI THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

THEO NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP

Tải file tại đây: Vòng 02 nâng ngạch 2019 (HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN).rar

​MÔN THI:CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
HÌNH THỨC THI:VIẾT
NGẠCH:KẾ TOÁN VIÊN
THỜI GIAN LÀM BÀI:120 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
THANG ĐIỂM:100

 

Đề thi gồm 02 câu với dạng thức như sau:

Câu 1 (60 điểm): Dạng câu hỏi bán trắc nghiệm:

"Theo anh/chị, những nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích tại sao anh/chị lựa chọn đúng hoặc sai bằng cách trích dẫn cụ thể những quy định trong văn bản pháp luật liên quan".

Chú ý: Trong Câu 1 sẽ có 04 nhận định, thí sinh phải trả lời từng nhận định đó là đúng hay sai. Sau đó thí sinh vận dụng những quy định trong văn bản pháp luật liên quan để giải thích rõ lý do mình chọn đáp án đúng hoặc sai. Tổng điểm cho phần trả lời đúng đối với mỗi nhận định là 15 điểm.

Ví dụ:

Nhận định 1: Theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP 14/03/ 2017 về  báo cáo tài chính nhà nước thì nội dung Công khai Báo cáo tài chính Nhà nước là: Thu nhập của Nhà nước bao gồm doanh thu thuộc ngân sách nhà nước (doanh thu thuế; doanh thu phí, lệ phí; doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên; doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước; doanh thu từ viện trợ không hoàn lại và doanh thu khác) và doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước phát sinh trong kỳ báo cáo của các đơn vị thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trả lời:

* Nhận định 1 là Sai.

* Giải thích: Theo Điều 14, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP 14/03/ 2017 về  báo cáo tài chính nhà nước, nội dung Công khai Báo cáo tài chính Nhà nước gồm:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, bao gồm: Tình hình tài sản của Nhà nước; nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia;

b) Bộ Tài chính công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, bao gồm: Tình hình tài sản của Nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi toàn quốc; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Câu 2 (40 điểm): Dạng câu hỏi tự luận, thường sẽ hỏi về một quy định cụ thể trong văn bản pháp luật chuyên ngành, sau đó yêu cầu nêu ví dụ liên quan, hoặc/ và vận dụng quy định trong văn bản để xử lý tình huống giả định mà câu hỏi đưa ra. Thang điểm chi tiết sẽ được quy định tùy vào dung lượng kiến thức của từng nội dung trong câu hỏi.

Ví dụ:

Anh/Chị hãy cho biết quy định về hệ thống sổ kế toán theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ cho việc vận dụng quy định đó?

Trả lời:

Điều 25, Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định cụ thể về hệ thống sổ kế toán như sau:

1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị.

Nêu được ví dụ thực tế minh hoạ (Chẳng hạn: ở đơn vị thí sinh công tác đã chọn hệ thống sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung gồm những sổ nào)

2. Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

Nêu được ví dụ thực tế minh họa (Chẳng hạn: Hiện tại một đơn vị đang sử dụng hệ thống sổ theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung (gồm những sổ nào), muốn đổi sang hình thức ghi sổ Nhật ký - Sổ cái (gồm những sổ nào) thì phải đợi kết thúc kỳ kế toán năm hiện tại mới được thay đổi)

3. Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu kế toán của đơn vị.

Nêu được ví dụ thực tế minh hoạ (Thí sinh có thể lấy một mẫu sổ cụ thể, mô tả một nội dung trên sổ theo quy định của nhà nước, sau đó mô tả nội dung cụ thể hóa hơn so với quy định của nhà nước do yêu cầu quản lý đặc thù của đơn vị)

 

 

Lượt người xem:  Views:   546
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền