Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 2, Ngày 15/06/2020, 10:00
Lịch công tác tuần
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/06/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020)

­

Thời gian

Nội dung

Thời gian

Người

thực hiện

Thứ hai:

15/6/2020

- Xử lý công việc cơ quan.

- Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

- Họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và quyết định số 458/QĐ-TTg tại TP. HCM

- Cả ngày

- 07h10

- 08h30

 

- 08h00

 

- Ban Giám đốc

- Giám đốc

- Giám đốc

 

- PGĐ Ngân; Đ/c Phượng

 

Thứ ba

16/6/2020

-  Xử lý công việc cơ quan.

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến điểm Ngành VHTT & DL tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

- Họp chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh tại Ban TĐKT

- Dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm PGĐ Sở GTVT tại Sở GTVT

- Họp về công tác chuyển giao Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát về Chi cục Kiểm lâm và sáp nhập Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc vào Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát 

- Cả ngày

- 08h00

 

- 14h00

 

 

- 14g30

 

-14h00

- Ban Giám đốc

- PGĐ Ngân

 

- PGĐ Ngân

 

 

- Đ/c Giang

 

-PGĐ Nay; Đ/c  Trinh

Thứ tư:
17/6/2020

- Xử lý công việc cơ quan

- Dự Hội nghị điển hình tiên tiến điểm UBND huyện Gò Dầu

- Cả ngày

- 08h00

 

- Ban Giám đốc

- PGĐ Ngân

Thứ năm:
18/6/2020

- Xử lý công việc cơ quan.

- Giám sát thi đua khen thưởng tại Liên minh Hợp tác xã

- Cả ngày

- 14h00

- Ban Giám đốc

- PGĐ Ngân

 

Thứ sáu: 19/6/2020

-  Xử lý công việc cơ quan.

- Giám sát thi đua khen thưởng tại Sở LĐTB & XH

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Tháng Công nhân và khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu gđ 2018-2019 tại Liên đoàn Lao động tỉnh

- Cả ngày

- 14h00

 

- 08h00

- Ban Giám đốc

- PGĐ Ngân

 

- PGĐ Ngân

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                         TL.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc;                                                                                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Phòng chuyên môn;                                                                                       

- Lưu: VP.                                     


Lượt người xem:  Views:   635
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền