Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 21/01/2020, 08:00
Định hướng Nội dung tài liệu thi Nâng ngạch Kế toán viên (Vòng 2, bài thi chuyên ngành)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2020

PHẠM VI NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH

THI NÂNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

 Tải về: He thong noi dung mon chuyen mon nghiep vu Ke toan vien 2019.rar

STTTÀI LIỆUPHẠM VI GHI CHÚ
 Vòng 2 (thi chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành)
1

Luật Kế toán năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

Luật Kế toán năm 2015 (khái niệm + đối tượng kế toán + chuẩn mực kế toán +  kỳ kế toán + các hành vi bị nghiêm cấm + trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán + lập, quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán + hệ thống sổ kế toán + tổ chức bộ máy kế toán + quản lý nhà nước về kế toán).

- Nghị định số 25/2017/NĐ-CP (khái niệm + nội dung báo cáo tài chính nhà nước + công khai báo cáo tài chính nhà nước + trách nhiệm các đơn vị về cung cấp thông tin lập báo cáo).

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC (bài tập có thể là về phương pháp lập chứng từ kế toán, hạch toán tài khoản kế toán, lập sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách).

- Thông tư số 137/2017/TT-BTC (Lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm + Quy trình xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm + Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm)

 
2Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước
3Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
4Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

 

--------------------------------------------------------------------------​

Lượt người xem:  Views:   1246
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền