Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 2, Ngày 09/12/2019, 08:00
Bộ Nội vụ triển khai thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2019
Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5898/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

​Bộ Nội vụ triển khai thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

          Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5898/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

          Trong văn bản này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và HĐND cấp tỉnh, đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).

          Cụ thể, ở cấp tỉnh thí điểm hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

          Thí điểm hợp nhất Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông, vận tải và xây dựng.

          Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh. Cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

          Thí điểm hợp nhất Thanh tra tỉnh hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh. Cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

          Đối với cấp huyện, thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện. Cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

          Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

          Thí điểm hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Cấp ủy, HĐND và UBND cấp huyện về công tác văn phòng.

          Công văn của Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất sở, ngành, phòng, ban khác với nội dung trên, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

          Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ trước ngày 15/12 này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Thái Thành

Lượt người xem:  Views:   933
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền