Xây Dựng Chính Quyền
Thứ 3, Ngày 17/03/2020, 11:00
Lịch công tác
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/03/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thời gian

Người

thực hiện

Thứ hai:

16/3/2020

- Xử lý công việc cơ quan.

- Họp thẩm định tiền lương thực hiện năm 2019 của người quản lý thuộc các công ty có vốn nhà nước; Thẩm định tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý thuộc các công ty có vốn nhà nước tại UBND tỉnh.

- Cả ngày

- 15h00

 

- Ban Giám đốc

­- PGĐ Nhàn, Đ/c Giang

 

Thứ ba

17/3/2020

-  Xử lý công việc cơ quan.

- Họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 tại Sở KHCN.

- Cả ngày

- 08h00

- Ban Giám đốc

- PGĐ Ngân

Thứ tư:
18/3/2020
- Xử lý công việc cơ quan

- Cả ngày

 

- Ban Giám đốc

 

Thứ năm:
19/3/2020

- Xử lý công việc cơ quan.

- Họp về định biên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm 2020 tại UBND tỉnh.

- Họp về dự thảo Quyết định Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. tại UBND tỉnh.

- Họp về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại UBND tỉnh.

- Cả ngày

- 08h30

 

 

 


- 09h00

 

 


 

- 09h30

 

 

- Ban Giám đốc

- Giám đốc

 

 

 


- Giám đốc

 

 


 

- Giám đốc

 

Thứ sáu: 20/3/2020-  Xử lý công việc cơ quan.- Cả ngày

- Ban Giám đốc

 

 

Lượt người xem:  Views:   386
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Xây Dựng Chính Quyền